• Za traťou 1517, Lipany
  • Pon, Ut, Št, Pia 07:00 - 15:30, Streda 07:00 - 17:00
  • +421 948 888 008

Emisná kontrola

Pod pojmom

emisná kontrola

motorového vozidla sa rozumie prehliadka a kontrola stavu motora vozidla a jeho systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek, ktoré ovplyvňujú tvorbu znečisťujúcich látok vo výfukových plynoch, a meraním zistené dodržiavanie podmienok a emisných limitov motora ustanovených vykonávacím právnym predpisom.

Druhy emisných kontrol

emisná kontrola pravidelná
emisná kontrola zvláštna
emisnú kontrola administratívna
opakovaná emisná kontrola