• Za traťou 1517, Lipany
  • Pon, Ut, Št, Pia 07:00 - 15:30, Streda 07:00 - 17:00
  • +421 948 888 008

Často kladené otázky

Originál osvedčenia o evidencii časť II (tieto doklady sú vydávané od 01.06.2010).
ak ide o doklady vydané k vozidlu v období od 01.03.2005 do 01.06.2010, potom originál osvedčenia o evidencii (papierový doklad formátu A4)

Pri dokladoch vydaných pred 01.03.2005 – originál technického preukazu vozidla
ak ide o vozidlo na pohon LPG alebo CNG, ktoré nie je vybavené zariadením od výrobcu treba predložiť originál protokol od plynového zariadenia

Ak bolo zadržané osvedčenie o evidencii, treba predložiť potvrdenie o zadržaní osvedčenia o evidencii vydané útvarom Policajného zboru spolu s kópiou príslušného osvedčenia o evidencii alebo technickým preukazom; protokol o montáži plynového zariadenia, ak ide o vozidlo na pohon LPG alebo CNG, ktoré nie je vybavené zariadením od výrobcu.
Pri pravidelnej EK treba k uvedeným dokladom navyše predložiť:
doklad vydaný výrobcom alebo zástupcom výrobcu prestavby vozidla podľa § 18 ods. 16 písmeno b) zákona (725/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov) a kópiu rozhodnutia o schválení hromadnej prestavby vozidla vrátane príloh podľa § 18 ods. 16 písm. c) zákona, ak ide o emisnú kontrolu pravidelnú vykonanú v súvislosti so zápisom zmien vzniknutých hromadnou prestavbou typu vozidla do osvedčenia o evidencii časti II.

a.) Výstražný homologizovaný trojuholník, podľa predpisu EHK č.27
b.) Reflexný odev, umiestnený v dosahu vodiča
c.) Náhradné koleso
d.) Príručný zdvihák, kľúč na matice, alebo skrutky
e.) Autolekárnička (skontrolujte dátum expirácie)